Regulamin łowiska karpiowego Perła Mazowsza

1.
Wędkarzom udostępnione jest duże jezioro bielawskie wraz z 10-metrowym pasem od linii brzegowej.
2.
Na łowisku może przebywać wyłącznie osoba wędkująca. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie łowiska ponoszą ich opiekunowie. Osoba towarzysząca może przebywać wyłącznie za zgodą pracownika łowiska. Wstęp na łowisko możliwy jest tylko za zgodą pracownika łowiska po dokonaniu opłaty i pobraniu karty. Obowiązuje Zakaz wędkowania bez zezwolenia.
Zabronione jest używanie sprzętu pływającego, w tym również modeli zdalnie sterowanych. Nęcenie, jak i łowienie odbywa się wyłącznie metodą rzutową.

Możliwe jest wędkowanie wyłącznie na wędki typu karpiowego. Obowiązuje całkowity zakaz używania wędek do metody, feedera, method feeder oraz wszelkiego rodzaju koszyczków zanętowych. Jedyną dozwoloną metodą nęcenia są: siatki PVA, proca, kobra, rakieta/spomb.
3.
Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA ORZECHA TYGRYSIEGO, w tym nęcenia oraz używania go jako przynęty na włosie, zakaz nęcenia zanętami na bazie chleba.
4.
Podczas i po zakończeniu łowienia należy sprzątnąć własne stanowisko.
5.
Wymagane jest zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
6.
Obowiązujące reguły porządkowe:
Zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.
Zakaz niszczenia roślinności w obrębie całego łowiska.
Zakaz kąpieli i pływania w jeziorze.
Zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
Zakaz głośnego zachowywania się i nadużywania alkoholu.
Zakaz zaśmiecania terenu łowiska. Łowiący ma obowiązek posiadania worka na śmieci, który po zakończeniu wędkowania musi zabrać ze sobą, wraz ze śmieciami. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci na stanowisku. Pozostawienie śmieci na stanowisku skutkuje karą w wysokości 30 PLN za każdy worek. Wędkujący może również zawiązany worek ze śmieciami przywieźć do Rybaczówki i zostawić go bezpłatnie w wyznaczonym miejscu.

Obowiązuje zakaz wyjazdu z łowiska podczas zasiadki (nawet na tzw "chwilę") oraz zakaz odwiedzin, bez zgody właściciela Łowiska
7.
Obowiązujące reguły wędkowania:
Rezerwacja MUSI odbyć się minimum 24h przez rozpoczęciem łowienia.
Wydawane będą dobowe zezwolenia na połów ryb w formie karty. Pojęcie „doba” jest rozumiane, jako czas od godziny 12 do godz. 12 dnia następnego.
Wędkarz zobowiązany jest przed udaniem się na zarezerwowane stanowisko uiścić opłatę oraz pobrać kartę w biurze łowiska na ul. Makowej.
Na czas pobytu na łowisku samochody muszą zostać odstawione na wyznaczone do parkowania miejsca.
Koszt zezwolenia dobowego wynosi 60 zł. Dziennego 40 zł.
Istnieje możliwość wypożyczenia na łowisku maty kołyski i metrowego podbieraka - konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.
Właściciel ma prawo zmieniać regulamin w trakcie trwania sezonu.
Właściciel ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybienia, ewentualnego leczenia ryb, lub bez podania przyczyny w trakcie trwania sezonu. Informacje na ten temat pojawią na stronie www.przystanekbielawa.pl oraz profilu łowiska na facebooku. Za zamkniecie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.
Obowiązuje zakaz przetrzymywania w worku karpiowym złowionych karpi i amurów, które po zważeniu i sesji fotograficznej należy niezwłocznie wypuścić.
Na łowisku obowiązuje zakaz wynoszenia zestawów. Zanęty i przynęty muszą być podawane na łowisku ze swojego stanowiska.
Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową.
Obowiązuje nakaz posiadania, podbieraka o rozstawie ramion min. 100 cm, maty karpiowej w formie kołyski oraz środka dezynfekcyjnego.
Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów i wędkowania w obrębie danego stanowiska.

Zakaz używania jako głównej linki na kołowrotku plecionki. Obowiązuje używanie wyłącznie żyłek karpiowych o przekroju minimum 0,30mm.

Obowiązuje używanie zestawów z bezpiecznym klipsem lub typu drop off. Obwiązuje całkowity zakaz używania krętlików oraz innych elementów łączeniowych, które uniemożliwiają uwolnienie się ryby z klipsa lub ciężarka.
8.
Łowiący, którzy chcą by ich zdjęcie z rybą było opublikowane na profilu łowiska na facebooku, wysyłają zdjęcia na adres:
www.przystanekbielawa.pl
9.
Wszelkie próby kłusownictwa, kradzieży, łowienia bez zezwolenia będą surowo karane i zgłaszane na policję
10.
Prawo do kontroli posiada właściciel łowiska, strażnicy łowiska, policja i osoby upoważnione przez właściciela. Osoby nie stosujące się do zaleceń strażników będą usuwane z łowiska bez możliwości kolejnego przyjazdu.
11.
Zezwolenie (kartę) należy posiadać przy sobie i okazywać je każdorazowo na polecenie osób kontrolujących oraz stosować się do ich poleceń oraz bezwarunkowo zdać zezwolenie przy wyjeździe z łowiska w biurze (niezdanie zezwolenia lub samowolne opuszczenie łowiska jest interpretowane jako kradzież ryb).
12.
Każdą sprawę sporną rozstrzyga właściciel łowiska i należy się dostosować do jego decyzji. + 48 603 932 204
13.
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
14.
Wykupując pozwolenie na wędkowanie, łowiący podpisuje oświadczenie, iż akceptuje powyższy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz posiada świadomość, że nie przestrzeganie go grozi zakazem ponownego przyjazdu na łowisko.