Regulamin Przystanek Bielawa

Przystanek Bielawa - regulamin

1.
Wędkarzom udostępnione jest małe jezioro bielawskie wraz z 10-metrowym pasem od linii brzegowej.
2.
Na łowisku może przebywać wyłącznie osoba wędkująca, dziecko musi znajdować się pod opieką dorosłego wędkującego, osoba towarzysząca może przebywać wyłącznie za zgodą pracownika łowiska.
3.
Wstęp na łowisko możliwy jest tylko za zgodą pracownika obsługującego je, po dokonaniu opłaty.
4.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej, obowiązuje własny regulamin.
5.
Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą na spławik lub grunt. Obowiązkowo należy używać podbieraka i narzędzi do odhaczania ryb. Mile widziany preparat do dezynfekcji i mata.
6.
Zabronione jest wędkowanie na spinning i na żywca.
7.
Zabronione jest używanie sprzętu pływającego oraz kąpiel w jeziorze.
8.
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb i przetrzymywania w siatkach.
9.
Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grilla poza miejscem do tego wyznaczonym.
10.
Wymagane jest zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Zabronione jest chodzenie po skarpach jeziora poza wyznaczonymi stanowiskami.
11.
Podczas i po zakończeniu łowienia, należy sprzątać własne stanowisko.
12.
Na łowisku zabronione jest podjeżdżanie samochodami do stanowisk, parkowanie dozwolone jest wyłącznie na parkingach w miejscu oznaczonym.
13.
W przypadku kradzieży ryb z łowiska pracownik ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 100 PLN za każdy kilogram ryb. Osoba taka zobowiązana jest do opłacenia kary i natychmiastowego opuszczenia łowiska. W przyszłości będzie ją obowiązywał całkowity zakaz wstępu na łowisko. Właściciel zastrzega sobie prawo w razie podejrzeń do przeszukania samochodu i toreb. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa, kradzieży
mienia lub jego niszczenie zgłaszane będą do organów ścigania.
14.
Sprawy nieopisane w regulaminie należy konsultować z obsługą łowiska.
15.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku oraz za parkowane na parkingu samochody.
16.
Właściciel zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich, za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
17.
Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.